• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

   Sekreterya Hizmeti                                                    
                                                                                    


Derginin dil, anlatım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Başlıklar, özetler, anahtar kelimeler, makale içeriği ve kaynakça bu konuda deneyimli bir editör tarafından anlam bütünlüğünü bozmaksızın edit edilir. Kullanılan dilin temiz, akıcı ve anlaşılır olması sağlanır. Makalenin kaynakçasının APA 6th Edition veya derginin belirlediği yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilerek derginin yazı dili ve formatı açısından bütünselliği sağlanır. Bu aşamada gerekirse yazarla iletişime geçilir.

Dergi baş editör ve yayın kurulunca yayımlanması uygun görülen tüm makaleler, yayına hazır hale getirilir. Makalelerin mizanpajı, şekil özellikleri vb. gözden geçirilir. Derginin sayısı hazırlanır. Bu kapsamda derginin kapak, jenerik, editör, danışma ve hakem kurulları, içindekiler bölümü vb. oluşturulur. Yayına alınacak makalelerin dergi sayılarına ataması yapılır. Her bir makaleye DOI numarası atanması gibi işlemler de bu kapsamda yapılacak işlemlerdendir.

Yazarlarla iletişime geçilerek dergi yönetiminin talep ettiği/edeceği telif hakkı formu, intihal raporu gibi belgelerin arşivlenmesi, saklanması, gerekli hallerde indeks/dizin kurulları gibi gereken mercilere sunulmak üzere hazırlanması  dergieditoru.com tarafından yapılır. 
Hava Durumu
Saat